Współpraca

1.    Gminną Biblioteką Publiczną w Małdytach

2.    Samorządowym Przedszkolem nr w Małdytach

3.    Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Małdytach

4.    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach

5.    Miejską Biblioteką Publiczną w Morągu

6.    Powiatową Biblioteka Publiczną w Ostródzie

7.     Szkolną biblioteką Zespołu Szkół w Pasłęku