Świąteczna Zbiórka Żywności 2017

W dniu 1 grudnia 2017 roku we współpracy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małdytach wolontariusze koła wolontariatu z naszej szkoły przyłączyli się do Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja ta jest koordynowana przez Bank Żywności w Olsztynie. 
Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, jest doskonałą okazją do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Każdy może pomóc oraz stać się darczyńcą.