Spotkanie śródokresowe

Zapraszamy rodziców na śródokresowe spotkania z wychowawcami, które odbędą się 16 listopada (czwartek) o godz. 16.00. Podczas tych spotkań omówione zostaną m.in. wyniki edukacyjne otraz zachowanie się uczniów.